Kolejność wyrzynania się ząbków

Materiały Partnera
20.05.2019 16:19
A A A
Pierwsze zęby mleczne pojawiają się około szóstego - siódmego miesiąca życia. Jest ich w sumie 20 (po dziesięć w szczęce i w żuchwie).

Ząbkowanie bez bóluZąbkowanie bez bólu Fot. Shutterstock/Romrodphoto

Zęby mleczne dzielą się na 3 grupy: w połowie każdej szczęki są dwa siekacze,
jeden kieł i dwa trzonowce. Zaczynają wypadać około szóstego roku życia.
Poniżej graficzne przedstawienie pokazuje czasowy przebieg i kolejność ząbkowania.

Podane okresy są średnimi wartościami i mogą być indywidualnie zróżnicowane.

Ząbkowanie bez bóluZąbkowanie bez bólu Materiały Partnera